Lampe laroche is een kantoor dat u kan helpen bij fiscale zaken. Onze expertise ligt met name bij fiscale zaken die de directeur-groot-aandeelhouder, vrije beroeper en vermogende particulier aangaan. Daarnaast zetten wij onze kennis en ervaring als mediator graag in bij het voorkomen en oplossen van geschillen.

Wat doen we?


Bedrijfsopvolging
Hebt u een koper voor uw bedrijf gevonden, maar moet de overdracht nog plaatsvinden? Draagt u uw familiebedrijf over aan een volgende generatie? Neemt uw personeel het bedrijf over? Of is er sprake van overdracht aan derden? Of wilt u zelf een bedrijf overnemen? Dan bent u bij ons aan het juiste adres!


Nalatenschapsbegeleiding
De afwikkeling van een nalatenschap kan een familieband voorgoed verbreken. Rouwverwerking, het gevoel te worden benadeeld of onrechtvaardig te worden behandeld, oud zeer, kortom soms heftige emoties die een praktische, zakelijke oplossing kunnen belemmeren. Wij brengen samen met u in kaart welke opties er zijn om een conflict buiten de rechter om te beslechten.


Fiscaal advies
Ons gehele fiscale stelsel is nogal wispelturig. Het verandert om vaak ondoorgrondelijke redenen. Daar wordt u ongetwijfeld erg onrustig van. Onze intuïtieve rader is alert op alle veranderingen.
Wij toetsen de fiscale regelgeving continu op relevante punten. En komen indien nodig met een advies aan u.

Wie zijn we?

mr. Victor J. N. Lampe

Fiscaal Adviseur

Meer info

mr. Luc L. G. Jansen

Fiscaal Adviseur

Meer info

mr. Cynthia E. van Veldhoven

Fiscaal Adviseur

Meer info

Alexandra Dikkers

Secretariaat